راه ترقی
معرفی چند دانشنامه های مصوّر
دوشنبه 24 خرداد 1400 - 01:37:55
راه ترقی - آخرین خبر /دانشنامه یا دائرهالمعارف (انگلیسی: encyclopedia‎)، مجموعه یا گردایهٔ نوشتاریِ جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی دربارهٔ همهٔ شاخه‌های دانش یا شاخهٔ مشخصی از دانش است.

راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


راه ترقی


منبع: اینستاگرام dehkhodabook

http://www.RaheNou.ir/Fa/News/271116/معرفی-چند-دانشنامه-های-مصوّر
بستن   چاپ