راه ترقی
روایت تنهایی‌های یک شاعر
شنبه 2 مرداد 1400 - 08:43:27
راه ترقی - خراسان / کتاب «اگر آن‌جا خانه بود»، اولین مجموعه شعر بیتا علی‌اکبری است که در سال 1397 توانست مقام سوم جایزه شعر خبرنگاران را از آن خود کند. علی‌اکبری که این روزها ساکن شهر مشهد است، از سال 1388 به صورت جدی وارد فضای شعر شد و به سرودن شعر سپید رو آورد. کتاب«اگر آن‌جا خانه بود» متشکل از 45 شعر کوتاه است. شاعر در این مجموعه شعر خود، به هرسمتی برمی‌گردد، تنهایی و اندوه عمیق انسان را می‌بیند و روایت‌های جدیدی از این دو را بیان می‌کند. تنهایی مانند روحی سرگردان، در بین سطرهای این کتاب قدم می‌زند. شاعر با زبانی روان و به دور از تکلف، با عشقی شاعرانه، یک‌نفس به روایت درد مشترک انسان‌ها می‌پردازد. فضای وهم‌آلود کتاب و سفیدنویسی، یکی از نکات برجسته این کتاب است. در برخی شعرها، خوانش اول لذتی سطحی را به مخاطب القا می‌کند، اما شاعر خواسته یا ناخواسته، رازهایی در پس سطرها پنهان کرده و انگار با این نوع از سرودن، قصد داشته‌است لذت اصلی را به دست اهلش برساند؛ لذتی که با چندبار خواندن یک شعر کوتاه، روح را درگیر می‌کند. در این کتاب، آغاز و پایان هیچ‌کدام از شعرها، قابل پیش‌بینی نیست؛ شاعر گاهی در شعر با گلی بر سر عطرش بحث می‌کند و در نهایت، به ازخودبیگانگی می‌رسد و گاهی، در شعر او، با هزار کلمه روبه‌رو می‌شوید که صورت‌های متفاوتی از اندوه و تنهایی دارند؛ هزار کلمه، هزار انسان که همه‌جا هستند، در اتاق، در پیاده‌رو و در گندم‌زارهای بجنورد. این کتاب، جهان شاعر و روایت تنهایی اوست که مخاطب را گرم در آغوش می‌کشد.
محمد بهبودی‌نیا 

http://www.RaheNou.ir/Fa/News/284483/روایت-تنهایی‌های-یک-شاعر
بستن   چاپ