راه ترقی
چهره ها/ نشانه ها در مسیر زندگی روزبه حصاری
پنجشنبه 7 مرداد 1400 - 14:13:45
راه ترقی - آخرین خبر / روزبه حصاری بازیگر نقش جواد جوادی در بچه مهندس 3 با انتشار این عکس از نشانه ها نوشت:«هوالمطلوب🍀
نشانه ها برای اهل نشانه اند
خداوند نشانه ها را در مسیر زندگی همه ی ما می گذارد
همه با همه ی فراز ها و نشیب ها
همه ی اشتباهات و درستی ها
که شاید عقل ناقص ما آدمیزاد ها نتواند هیچگاه تشخیص دقیقی از مرز این واژه ها داشته باشد،
نشانه ها سر راهند درست در مقابل چشممان
ایرادی ندارد که گاهی به چشممان نمی آید
تقصیر ما نیست
ما طفلکی ها
ما مرتکب ها
ظلمت و هجمه ی کلمات از بیرون گاهی دیواری مقابلمان می چیند
که دیدمان را بگیرد
کور کند
مشت باورهایمان را بکوبیم
بر دیوار نا امیدی که هر روز برایمان بلند ترش می کنند
خواهیم دید که می ریزد و نور خدا می تابد
تا دوباره چشمانمان به نشانه های خداوند بیافتد
تا چشممان
دلمان
پر نور شود
دلمان پر نور
آمین🍀
‌پ.ن:عید مبارک»

http://www.RaheNou.ir/Fa/News/286185/چهره-ها--نشانه-ها-در-مسیر-زندگی-روزبه-حصاری
بستن   چاپ