راه ترقی
چهره ها/ دلتنگی مرجانه گلچین برای مادرش
پنجشنبه 7 مرداد 1400 - 14:16:54
راه ترقی - آخرین خبر /مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت:«دلم تنگه برای گریه کردن
کجاست مادر کجاست گهواره من
همون گهواره ای که خاطرم نیست
همون امنیت حقیقی و راست
همون جایی که شاهزاده قصه
همیشه دختر فقیر و میخواست
همون شهری که قد خود من بود
ازاین دنیا ولی خیلی بزرگتر
نه ترس سایه بود ، نه وحشت باد
نه من گم میشدم نه یک کبوتر
دلم تنگه، برای گریه کردن،
کجاست مادر ، کجاست گهواره من
نگو بزرگ شدم ، نگو که تلخه
نگو گریه دیگه به من نمیاد
بیا من و ببر نوازشم کن دلم اغوش بی دغدغه میخواد
تو این بستر پاییزی مدفون ، که هرچی نفس سبزه بریده
نمی دونه کسی چه سخت موندن ،مثل برگ روی شاخه تکیده
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر کجاست گهواره من
بببن شکوفه دلبستگی هام، چقدر اسون تو ذهن باد میمیره
کجاست ان دست نورانی و معجز، بگو بیاد و دستمو بگیره
کجاست مریم ناجی ، مریم پاک ، چرا به یاد این شکسته تن نیست
تو رگبار هراس بی پناهی ، چرا دامن سبزش چتر من نیست
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر ، کجاست گهواره من»

http://www.RaheNou.ir/Fa/News/286196/چهره-ها--دلتنگی-مرجانه-گلچین-برای-مادرش
بستن   چاپ